Info & boekingen

Interviewers

Het interview als gespreks- en informatievorm is bij uitstek geschikt om gecompliceerde onderwerpen op een interactieve manier te verhelderen. Ook is het interview – of vraaggesprek – een goede methode om de zaal te betrekken bij uw seminar of symposium. Bij Quality Bookings kunt u ervaren interviewers inhuren die passen bij uw doelstellingen en publiek.

+ Meer weergeven

Het interview als gespreks- en informatievorm is bij uitstek geschikt om gecompliceerde onderwerpen op een interactieve manier te verhelderen. Ook is het interview – of vraaggesprek – een goede methode om de zaal te betrekken bij uw seminar of symposium. Bij Quality Bookings kunt u ervaren interviewers inhuren die passen bij uw doelstellingen en publiek.

Een goede interviewer luistert en stuurt

Luisteren en sturen zijn de kernkwaliteiten van een goed vraaggesprek. Door op het juiste moment de juiste vragen te stellen, zijn interviewers in staat om snel door te dringen tot de essentie van informatie of nieuwe inzichten en zelfs emoties los te maken. Dat kan tijdens een één-op-één-interview, maar ook in de vorm van groepsinterviews.

Wanneer is het interessant om een interviewer te boeken? Een spreker, presentator of journalist inhuren om interviews af te nemen, is onder meer aan te bevelen als u tijdens uw event paneldiscussies organiseert. Ook werkt het interview uitstekend als u een voorkeur heeft voor een vorm van kennisoverdracht die dynamischer is dan een lezing of presentatie van een bekende spreker. Een professional boeken voor een aansprekend vraag- en antwoordspel is ook effectief als u meerdere deskundigen over één of meer onderwerpen wilt laten ondervragen.

Wat is een ‘goede interviewer’?

Veel bedrijven kiezen voor de interviewvorm om vaart te brengen in personeels- en motivatiebijeenkomsten. Het is een goede vorm om directie- en managementleden te ondervragen over beleidsvoornemens en prioriteiten, of om met medewerkers te praten over specifieke projecten en hoogtepunten en successen. Goede interviewers zijn bovendien in staat om de zaal bij de diverse vraaggesprekken te betrekken.

Maar wat is een ‘goede interviewer’? Een ervaren spreker of dagvoorzitter beheerst vaak ook de vereiste interviewtechnieken. Een journalist of presentator is getraind op het afnemen van interviews. Als u besluit een bekende verslaggever of anchorman te boeken, zit u dus altijd goed. Staat uw seminar of evenement vooral in het teken van luchtige onderwerpen en beleving, dan kunt u bijvoorbeeld ook een cabaretier inhuren als interviewer, of een Bekende Nederlander die makkelijk contacten legt.

Wat kost een interviewer inhuren?

Voorwaarde voor een geslaagd vraaggesprek en de gewenste interactie, is dat de interviewer die u gaat boeken zich verdiept in zijn gesprekspartners en de onderwerpen die tijdens uw bijeenkomst aan bod komen. De interviewer stelt zijn gesprekspartners op hun gemak, laat anderen uitspreken, stuurt het gesprek met de juiste vragen die inhaken op de antwoorden en zorgt voor een deskundige inleiding en samenvatting.

Iedere spreker, journalist en presentator met aantoonbare interview-skills hanteert zijn of haar eigen tarieven. Andere factoren die de prijs bepalen, zijn: de duur van uw evenement, het aantal te interviewen gasten en de voorbereidings- en reistijd. Bij Quality Bookings vindt u ervaren interviewers voor ieder budget. Bespreek uw wensen met ons team voor een gedegen advies en heldere offerte om die interviewer te boeken die tijdens uw evenement het verschil maakt.

Alle interviewers