Disclaimer

Quality Bookings is een initiatief en geregistreerd handelsmerk.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Quality Bookings is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Quality-bookings.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Quality Bookings besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde artiesten en acts. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Quality Bookings alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen