Info & boekingen
Spreker Onno Hoes
Exclusief bij
Quality Bookings

Onno Hoes als spreker boeken

Als burgemeester van Maastricht was Onno Hoes tussen 2010 en 2015verantwoordelijk voor de bestuurlijke samenwerking in Maastricht en Zuid-Limburg.Vanaf zijn eerste werkdag heeft hij gestreefd naar een stabieler bestuurlijk klimaat in stad en regio waarmee de voorwaarde ontstond voor grootschalige investeringen in onder andere de kennisinfrastructuur, als basis voor een verdere economische ontwikkeling.

Prijsindicatie
€ 2.000 tot € 5.000
Te boeken als
Talen
 • Snel contact met Onno Hoes
 • Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte
 • Scherpe marktconforme prijzen
 • Meer dan 19 jaar ervaring
 • Begeleiding tot na het evenement
 • Boekingsgarantie via CLC-VECTA

Video met Onno Hoes

Als burgemeester van Maastricht was Onno Hoes tussen 2010 en 2015verantwoordelijk voor de bestuurlijke samenwerking in Maastricht en Zuid-Limburg.Vanaf zijn eerste werkdag heeft hij gestreefd naar een stabieler bestuurlijk klimaat in stad en regio waarmee de voorwaarde ontstond voor grootschalige investeringen in onder andere de kennisinfrastructuur, als basis voor een verdere economische ontwikkeling.

Het tweede probleem dat hij het hoofd moest bieden was de voortdurende overlast door buitenlandse coffeeshop bezoekers en de groeiende ondermijnende criminaliteit in Limburg. Daarin werkte hij intensief samen met de andere gemeenten in Limburg, de politie, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij wist de nationale aandacht te vestigen op zijn strijd voor een veiliger regio.

Voorheen was Onno Hoes gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Zowel verantwoordelijk voor de economische en bestuurlijke ontwikkelingen (2001-2007)als voor natuur, milieu en water (2007-2010). Ook in deze functies wist hij uiteenlopende partijen met elkaar te verbinden waardoor economische, sociaal culturele en milieudoelstellingen tot een duurzame groei van de Brabantse economie leidden. Hij werkte o.a. mee aan de groei van Eindhoven Airport en de Haven vanMoerdijk en aan de ontwikkeling van Zuidoost Brabant als Brainport en Midden- enWest-Brabant als Maintenance Valley. Als voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Nederlands grootste energiebedrijf (Essent) stond hij vaak centraal in discussies over industriebeleid, beloningsbeleid en de verhouding tussen aandeelhouders en management.

Internationale samenwerking heeft Onno Hoes altijd van groot belang gevonden. Hij was als lid van het Europese Comité van de Regio’s rapporteur over innovatiebeleid, voorzitter van de pijler regionaal economisch beleid en vice-voorzitter van de Association of Europe on Regions, voorzitter van het grensoverschrijdend steden overleg met Aken, Luik en Hasselt en voorzitter van het Cultureel VerdragVlaanderen-Nederland.

Zijn ondernemerschap (1989-2001) legde de basis voor het denken vanuit de doelgroep i.c. de burger. Dat heeft zijn hele loopbaan centraal gestaan. Het motiveert hem ook om in uiteenlopende functies nevenactiviteiten in te vullen.Bijvoorbeeld als voorzitter van de Nationale Boomfeestdag, als vice-voorzitter van deRaad van Toezicht van de Design Academy Eindhoven en als oprichter van deStichting Maastrichtse Mensenrechten prijs.

Relevante jaartallen

 • 2010-2015: Burgemeester van Maastricht, Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Korpsbeheerder/Regioburgemeester ikv Nationale Politie
 • 2001-2010: Gedeputeerde provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor economische en bestuurlijke ontwikkeling (2001-2007) en natuur, milieu en water (2007-2010)
 • 1992-2003: Lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant (deels ook fractievoorzitter)
 • 1993-1998: Lid van de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch (deels ook fractievoorzitter)
 • 1989-2001: Zelfstandig ondernemer (textielgroothandel, familiebedrijf) Onno Hoes was bestuurlijk actief in de JOVD (sinds 1979) en de VVD (sinds 1984) en enige malen lokaal/provinciaal lijsttrekker voor zijn partij. Hij maakte tevens een aantal jaren deel uit van de Permanente Scouting Commissie van de VVD

Nevenfuncties o.a.

 • Voorzitter Stichting Nationale Boomfeestdag (sinds 2009)
 • Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Design Academie Eindhoven (sinds 2009)
 • Voorzitter Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) (2010-2014)
 • Voorzitter Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (2012-2015)
 • Voorzitter Nederlandse Associatie voor Podium Kunsten (NAPK) (2012-2015)
 • Voorzitter Stichting FashionClash (sinds 2016)
 • Voorzitter Stichting Documentaire Film festival DocFest (sinds 2016)
 • Oprichter en adviseur Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs (sinds 2015)

Meer informatie & boekingen

Onno Hoes inhuren als spreker voor uw congres of seminar doet u snel en gemakkelijk via Quality Bookings. Neem contact met ons op voor aanvullende informatie over de voorwaarden. We helpen je graag!

Celine
 • Snel contact met Onno Hoes
 • Binnen 24 uur een vrijblijvende offerte
 • Scherpe marktconforme prijzen
 • Meer dan 19 jaar ervaring
 • Begeleiding tot na het evenement
 • Boekingsgarantie via CLC-VECTA
Bekijk alle sprekers