Als burgemeester van Maastricht was Onno Hoes tussen 2010 en 2015
verantwoordelijk voor de bestuurlijke samenwerking in Maastricht en Zuid-Limburg.
Vanaf zijn eerste werkdag heeft hij gestreefd naar een stabieler bestuurlijk klimaat in
stad en regio waarmee de voorwaarde ontstond voor grootschalige investeringen in
onder andere de kennisinfrastructuur, als basis voor een verdere economische
ontwikkeling.

Het tweede probleem dat hij het hoofd moest bieden was de voortdurende overlast
door buitenlandse coffeeshopbezoekers en de groeiende ondermijnende criminaliteit
in Limburg. Daarin werkte hij intensief samen met de andere gemeenten in Limburg,
de politie, het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij
wist de nationale aandacht te vestigen op zijn strijd voor een veiliger regio.

Het positioneren van Maastricht als enerzijds oudste stad van Nederland,
internationaal georiënteerd en trots op haar culturele waarden en anderzijds met de
jongste universiteit en een daaruit voortvloeiende culturele dynamiek was hem op
het lijf geschreven. Hoes weet hoe oude waarden en jonge inzichten verbonden
kunnen worden tot een innovatieve dynamiek..

Voorheen was Onno Hoes gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Zowel
verantwoordelijk voor de economische en bestuurlijke ontwikkelingen (2001-2007)
als voor natuur, milieu en water (2007-2010). Ook in deze functies wist hij
uiteenlopende partijen met elkaar te verbinden waardoor economische, sociaalculturele
en milieudoelstellingen tot een duurzame groei van de Brabantse economie
leidden. Hij werkte o.a. mee aan de groei van Eindhoven Airport en de Haven van
Moerdijk en aan de ontwikkeling van Zuidoost Brabant als Brainport en Midden- en
West-Brabant als Maintenance Valley. Als voorzitter van de
aandeelhouderscommissie van Nederlands grootste energiebedrijf (Essent) stond hij
vaak centraal in discussies over industriebeleid, beloningsbeleid en de verhouding
tussen aandeelhouders en management.

Internationale samenwerking heeft Onno Hoes altijd van groot belang gevonden. Hij
was als lid van het Europese Comité van de Regio’s rapporteur over innovatiebeleid,
voorzitter van de pijler regionaal economisch beleid en vice-voorzitter van de
Association of Europeon Regions, voorzitter van het grensoverschrijdend
stedenoverleg met Aken, Luik en Hasselt en voorzitter van het Cultureel Verdrag
Vlaanderen-Nederland.

Zijn ondernemerschap (1989-2001) legde de basis voor het denken vanuit de
doelgroep i.c. de burger. Dat heeft zijn hele loopbaan centraal gestaan. Het
motiveert hem ook om in uiteenlopende functies nevenactiviteiten in te vullen.
Bijvoorbeeld als voorzitter van de Nationale Boomfeestdag, als vice-voorzitter van de
Raad van Toezicht van de Design Academy Eindhoven en als oprichter van de
Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs.

Relevante jaartallen:
2010-2015: Burgemeester van Maastricht, Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-
Limburg, Korpsbeheerder/Regioburgemeester ikv Nationale Politie
2001-2010: Gedeputeerde provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor
economische en bestuurlijke ontwikkeling (2001-2007) en natuur, milieu en
water (2007-2010)
1992-2003: Lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant (deels ook
fractievoorzitter)
1993-1998: Lid van de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch (deels ook
fractievoorzitter)
1989-2001: Zelfstandig ondernemer (textielgroothandel, familiebedrijf)
Onno Hoes was bestuurlijk actief in de JOVD (sinds 1979) en de VVD (sinds
1984) en enige malen lokaal/provinciaal lijsttrekker voor zijn partij. Hij maakte
tevens een aantal jaren deel uit van de Permanente Scouting Commissie van de
VVD.

Nevenfuncties o.a.:
Voorzitter Stichting Nationale Boomfeestdag (sinds 2009)
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Design Academie Eindhoven (sinds 2009)
Voorzitter Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) (2010-2014)
Voorzitter Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (2012-2015)
Voorzitter Nederlandse Associatie voor Podium Kunsten (NAPK) (2012-2015)
Voorzitter Stichting FashionClash (sinds 2016)
Voorzitter Stichting Documentaire Film festival DocFest (sinds 2016)
Oprichter en adviseur Stichting Maastrichtse Mensenrechtenprijs (sinds 2015)

Onno Hoes spreekt graag over:

Onno Hoes boeken

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor informatie over prijzen, beschikbaarheid of het inhuren van Onno Hoes. Ook voor alle andere vragen kun je contact met ons opnemen. We reageren altijd binnen 24 uur!

036 - 848 11 21