Ewald Vervaet, toonaangevend en spraakmakend

Sinds 1991 heeft Ewald Vervaet de algehele psychologische ontwikkeling van kinderen tot 8 jaar bestudeerd door eerst 28 kinderen om de 6 weken te volgen (tot 3 jaar) en daarna 20 kinderen om de 6 maanden (tot 8 jaar). Dat heeft geresulteerd in twee boeken op HBO-niveau, Groeienderwijs en Naar school, en een boek voor jonge ouders, Van schootkind tot schoolkind. Dankzij deze boeken is Vervaet toonaangevend in Nederland op het gebied van de psychologische ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 8 jaar.

Vervaet is ook spraakmakend want hij laat zien dat de overgrote meerderheid van de basisschoolleerkrachten terecht bezwaar maakt tegen het onderwijsbeleid dat kinderen schoolstof te vroeg wil aanbieden én vorderingen met Cito- en andere tests wil toetsen. Volgens Vervaet berusten beide eisen op onhoudbare aannames:
– Het kind ontwikkelt zich in ontwikkelingsfasen en op die fasen dient het onderwijs afgestemd te zijn.
– Tests zijn geen betrouwbare en geldige toetsen. Alleen proeven zijn betrouwbare en geldige toetsen.

Het leesonderwijs: De ontwikkeling van het lezen en hoe daarop in te spelen in het onderwijs
Voor basisschoolleerkrachten en ouders van basisschoolkinderen.
Vervaet heeft zijn onderwijsopvattingen uitgewerkt in Ontdekkend Leren Lezen (OLL); zie ontdekkendleren.nl/oll. Een toenemend aantal scholen stapt op OLL over.

OLL bestaat uit vier delen:
– Klank- en vormspel voor de kleuter die immers niet aan lezen toe is en daarom ook niets aan letterkennis heeft. Een letter heeft een vorm en staat voor ene klank. Daarom is het spelen met klanken (rijmen, hakken) en vormen (overtrekken, doolhoven, legpuzzels) de beste voorbereiding voor het leesonderwijs, zodra het kind leesrijp is.

– Zo ontdek ik het lezen!, deel 1: de letters worden klankzuiver geleerd – een woord als ‘zeven’ komt er niet in voor.
– Zo ontdek ik het lezen!, deel 2 draait om de stomme klinkers en om de meertekenletters zoals ‘oe’, ‘ij’, ‘ui’.
– Zo ontdek ik het lezen!, deel 3 draait om de spellingsregels in verband met ‘hand’, ‘boten’/’botten’ en ‘hij vindt’.

Psychologie: Verantwoord omgaan met de ontwikkeling van het kind.
Voor ouders, kinderdagverblijfleid(st)ers, peuterspeelzaalleid(st)ers en basisschoolleerkrachten.
De psychologische ontwikkeling van het kind tot een jaar of twaalf wordt geschetst. Dr. Ewald Vervaet geeft aan hoe ouders, leerkrachten en andere opvoeders daar op een verantwoorde manier mee om kunnen gaan. Dat maakt het kind het gelukkigst en maakt opvoeden zo leuk mogelijk – met kennis over de ontwikkeling zie je namelijk meer over die ontwikkeling dan zonder!

Kern van het verhaal: aansluiten bij wat het kind zelf kan; aanvullen van wat het kind niet zelf kan

Ewald Vervaet spreekt graag over:

Ewald Vervaet boeken

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor informatie over prijzen, beschikbaarheid of het inhuren van Ewald Vervaet. Ook voor alle andere vragen kun je contact met ons opnemen. We reageren altijd binnen 24 uur!

036 - 848 11 21