20 jaar expertise
All-Inclusive tarieven
Binnen 24 uur offerte
Uitgebreide Support
Tevredenheidsgarantie
Gemiddelde beoordeling: 9,1
Vrijblijvende offerte

Midas Dekkers voor Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak levert diensten en instrumenten aan werkgevers en werknemers met een publieke taak, om hen te ondersteunen in hun aanpak van agressie en geweld.

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak levert op eigen wijze een bijdrage aan de huidige doelstelling van het Programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen kabinet Rutte, namelijk het verminderen van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak met 25% in de verschillende sectoren.

Het expertisecentrum wil dit realiseren door werkgevers met een publieke taak te faciliteren met advies en ondersteuning, informatie en verbinding.

Adviseren & Ondersteunen

Iedere organisatie vraagt om een andere aanpak van agressie en geweld. Het zal altijd maatwerk zijn. Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak biedt algemene ondersteuning bij het bepalen van de juiste maatregelen voor uw organisatie,. maar ook specifiek op het gebied van juridische aangelegenheden zoals het verhalen van schade. Welke schade precies te verhalen is, hangt van de situatie af. Voor een gedegen advies neemt u contact op met het expertisecentrum.