Info & boekingen

Energizer XL voor NVVB

De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) is een beroepsvereniging. Zij behartigt de belangen van Nederlandse gemeenten op het gebied van Burgerzaken en Publiekszaken. Kernthema voor de NVVB is Persoonsinformatiebeleid met de subthema’s ID Management, Dienstverlening en Verkiezingen.

Tijdens de meeting voor Noord-oost Nederland heeft Robert de Vries zijn Energizer XL vertoont als afsluiting van de dag. Hier kwamen op ludiek wijze de besproken onderwerpen nogmaals aanbod.