Info & boekingen

Martijn Oosterhuis voor NCOD

Goed functionerende resultaatgerichte overheids- en non-profit organisaties zijn nodig om de burger en klant het vertrouwen in de overheid en gesubsidieerde sector te laten behouden. Klanten moeten de meerwaarde van het bestaan van overheids- en gesubsidieerde diensten kunnen onderkennen en het vertrouwen hebben dat daarmee het algemeen belang wordt gediend. Als mensen geen vertrouwen meer zouden hebben in de overheid en de gesubsidieerde sector, dan knagen we aan de wortels van onze democratie.

NCOD wil bijdragen aan een goed functionerend openbaar bestuur en dienstverlenende sector. Wij geloven in een resultaatgerichte werkwijze bij overheidsdiensten en dienstverlenende organisaties. Onze diensten en producten zijn instrumenten om dat te bereiken.

Tijdens de eerste meeting van NCOD heeft Martijn Oosterhuis als opening een stuk maatwerk cabaret geleverd dat zeer goed viel bij de aanwezige bezoekers.