Info & boekingen

Marc Lammers voor TenneT TSO B.V.

TenneT wil ertoe bijdragen dat elektriciteit altijd beschikbaar is. Dat doen we door hoogwaardig en zeker transport van elektriciteit te garanderen. Daarvoor is nodig de balans van aanbod van en vraag naar elektriciteit voortdurend te bewaken, zowel in Nederland als in grote delen van Duitsland. We zijn een transparante, op service gerichte organisatie die zich verbonden weet met samenleving, klanten, aandeelhouders en medewerkers.

Tijdens een kleinschalige businessmeeting van Tennet heeft top coach en inspirator Marc Lammers zijn visie vertolkt op management en leiderschap.