Info & boekingen

Maarten van Rossem voor Vefica Connections

Een belangrijke taak van Vefica is het vormen van een communicatieplatform voor de leden en andere partijen in de branche. Communicatie bevorderen tussen haar leden en communicatie naar andere maatschappelijke organisaties, marktpartijen en overheid is een van de kerndoelen. Daarnaast organiseert en/of participeert de Vefica (veelal in samenwerking met NLkabel) in publieke manifestaties zoals congressen of beurzen welke een stimulans (technologisch, politiek of maatschappelijk) zijn voor de verdere groei van de branche.

Tijdens een congres in het Kurhaus te Scheveningen verzorgde Maarten van Rossem op geheel eigen wijze een inspirerende lezing, die zeer in de smaak viel van de toehoorders.