20 jaar expertise
All-Inclusive tarieven
Binnen 24 uur offerte
Uitgebreide Support
Tevredenheidsgarantie
Gemiddelde beoordeling: 9,1
Vrijblijvende offerte

Jules Deelder voor Deltalinqs

De missie van Deltalinqs luidt:
“Het proactief behartigen van de gezamenlijke belangen van de aangesloten bedrijven en verenigingen.”

De hoofdonderwerpen zijn:
Arbeidsmarkt
Economie
Infrastructuur
Milieu
Veiligheid

In een breder kader ondersteunen de activiteiten van Deltalinqs:
– versterking van de concurrentiepositie van Rotterdamse haven- en industriegebied
– duurzame ontwikkeling van het havengebied
– bevordering van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de leden.

Prioriteiten 2013 – 2015

1. Bevorderen van het innovatief ondernemersklimaat.
Ondernemerschap en innovatie vormen de basis voor economische ontwikkeling. Dat is de centrale boodschap van onze lobby in Den Haag en Brussel.

2. Vergroten instroom MBO jongeren.
Samenwerking op de arbeidsmarkt zal moeten leiden tot een jaarlijkse instroom van 500 gediplomeerde jongeren op MBO niveau. De focus ligt daarbij op technische opleidingen.

3. Implementeren van gebiedsgerichte aanpak in de omgevingsvergunning.
De inspanningen voor intensivering van het ruimtegebruik binnen het havengebied en de 24-uurs economie vereisen dat de huidige beschikbare milieuruimte intact blijft.

4. Borgen kennisdeling op gebied van veiligheid.
Het kennisnetwerk van Deltalinqs “University” is standaard voor alle leden. De introductie van het veiligheidsrapport zal plaatsvinden.

5. Verbeteren mobiliteitsmanagement voor goederen en personen.
De bereikbaarheid van het havengebied is van vitaal belang. Vooral de doorstroming van het goederenvervoer naar het achterland over de A15, via de Blankenburgtunnel, over de Rijn en de Betuweroute.