Info & boekingen

Foppe de Haan voor Eneco Warmte & Koude

Eneco levert warmte en koude via grootschalige transportnetten onder de grond. Ook wel stadsverwarming genoemd. Hierbij gebruiken we warmte die vrijkomt bij elektriciteitsproductie of restwarmte uit de industrie. Op kleinere schaal benutten we warmte uit de bodem en zonnewarmte. Koude uit rivierwater of de bodem zorgt voor aangename koeling. Met deze schone vormen van verwarming of koeling draagt u bij aan een beter milieu.