20 jaar expertise
All-Inclusive tarieven
Binnen 24 uur offerte
Uitgebreide Support
Tevredenheidsgarantie
Gemiddelde beoordeling: 9,1
Vrijblijvende offerte

Art Rooijakkers voor FME

FME vertegenwoordigt een belangrijk deel van de technologische industrie. De 2.400 lidbedrijven genereren een gezamenlijke omzet van bijna € 60 miljard en bieden directe werkgelegenheid aan 225.000 mensen. Zeker 60 procent van de omzet wordt behaald uit export, goed voor een achtste van de totale Nederlandse export. Bij FME zijn 105 brancheverenigingen aangesloten.

De activiteiten van FME

FME signaleert en inventariseert bedrijfsontwikkelingen, knelpunten en kansen bij haar leden en informeert hen over relevante beleidsontwikkelingen. Daarnaast voorziet FME politici, beleidsmakers en maatschappelijke partners – nationaal en internationaal – van adequate informatie over de technologische industrie, met als doel dat zij het belang van de technologische industrie optimaal meewegen in besluitvorming.
Ook adviseert en ondersteunt FME haar leden bij tal van facetten van hun bedrijfsvoering. En FME realiseert voor haar leden concurrerende arbeidsvoorwaarden, zowel voor het collectief als op ondernemingsniveau.

Daarnaast creëert en ondersteunt FME netwerken, branches en gelegenheidsplatforms – nationaal en internationaal – om leden met elkaar en met andere partijen te verbinden.

Het belang van de technologische industrie

De technologische industrie is een belangrijk werkgever voor Nederland. De sector biedt werk aan 400.000 mensen, de spin-off buiten beschouwing gelaten. De sector heeft een omzet van circa € 140 miljard en een exportwaarde van bijna € 60 miljard. Bijna de helft private R&D in Nederland komt op het conto van de technologische industrie. Nieuwe producten vinden hun weg naar de wereldmarkt, innovaties die veelal bijdragen aan een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken zoals op het gebied van klimaat, zorg, mobiliteit en veiligheid. De technologische industrie profileert zich als belangrijk werkgever, innovator en exporteur en is dan ook van het grootste belang voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie.