20 jaar expertise
All-Inclusive tarieven
Binnen 24 uur offerte
Uitgebreide Support
Tevredenheidsgarantie
Gemiddelde beoordeling: 9,1
Vrijblijvende offerte

Ali B & Chris Zegers voor Delta Lloyd (Divers Talent)

Aandacht voor diversiteit is nodig omdat het belangrijk is om medewerkers met een verschillende achtergrond in je bedrijf te hebben. Onze werkzaamheden zijn heel divers; jij doet weer heel ander werk dan een collega op een andere afdeling. Daarom heb je verschillende kwaliteiten nodig. Mensen met een verschillend profiel. Mensen die anders denken en anders reageren. En die in andere dingen goed zijn.

Samenleving

Daarnaast wil je ook als bedrijf een afspiegeling zijn van de samenleving. Die is ook divers. Dat wil je binnen je bedrijf terugzien omdat je producten en diensten aanbiedt die moeten passen in die samenleving.

Toekomst

Bovendien is het vanuit het idee van duurzaamheid belangrijk dat verschillende mensen ons bedrijf aantrekkelijk vinden als werkgever. Ook in de toekomst. We willen goede mensen blijven aantrekken. Daarin moeten we investeren.

Productiviteit 

Ook is het hebben van een divers medewerkersbestand gunstig voor de productiviteit. Onderzoek toont aan dat gemengde teams beter presteren. Vooral de verdeling man/vrouw is relevant. Vrouwen brengen weer andere kwaliteiten in een team dan mannen.

Divers Talent

Divers Talent is opgericht door medewerkers van Delta Lloyd Groep en bestaat sinds 2007. Het platform zet zich in om de culturele diversiteit (instroom en doorstroom) binnen de organisatie te bevorderen. Divers Talent organiseert jaarlijks een cultureel evenement en geeft bi-culturele, ambitieuze collega’s een steuntje in de rug door een mentorprogramma aan te bieden.

Platform AGORA

Culturele diversiteit maakt mensen, organisaties en de maatschappij krachtiger. Het biedt meer kansen en vergroot het probleemoplossend vermogen binnen de veranderde wereld. Organisaties hebben steeds meer te maken met  verschillende culturele achtergronden. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk? En hoe zorg je ervoor dat je de diversiteit aan culturen in je organisatie beter benut? Om hen hierbij te helpen, is Agora opgericht.

Agora is een samenwerking tussen culturele personeelsnetwerken en andere professionals vanuit Delta Lloyd Groep, ABN AMRO,EY, ING, NS, PwC en UWV. Het platform zet zich in voor het optimaal benutten van talenten met diverse culturele achtergronden binnen organisaties. Door het talent een podium te bieden en bewust(er) te maken van hun eigen kwaliteiten. En door advies te geven aan organisaties over processen en interventies