20 jaar expertise
All-Inclusive tarieven
Binnen 24 uur offerte
Uitgebreide Support
Tevredenheidsgarantie
Gemiddelde beoordeling: 9,1
Vrijblijvende offerte
Jan Jonker: Pleidooi voor een fundamentele economische transitie
29 juni 2024

Jan Jonker: Pleidooi voor een fundamentele economische transitie

Jan Jonker, een prominente professor in duurzame ondernemerschap, heeft zich gedurende zijn carrière onvermoeibaar ingezet voor de transitie naar een circulaire economie. In een recent interview en tijdens zijn afscheidsrede als professor benadrukt hij de noodzaak van een totale herorganisatie van onze economie om duurzaamheid te waarborgen.

De boodschap van de Sustainable Throne Speech

In zijn “Sustainable Throne Speech”, die ook diende als zijn afscheidsspeech, riep Jonker op tot een rigoureuze aanpak van de overgang naar een circulaire economie. Hij benadrukte dat kleine initiatieven, zoals het gebruik van regenwater voor planten, belangrijk zijn maar onvoldoende om de benodigde verandering te bewerkstelligen. Jonker pleit voor een fundamentele herziening van economische structuren en wetgeving om duurzaamheid te realiseren. Hij stelt dat de economie volledig opnieuw moet worden georganiseerd, waarbij nadruk wordt gelegd op waarde behoud in plaats van winstmaximalisatie op korte termijn​.

Samenwerking en regelgeving

Jonker gelooft dat samenwerking essentieel is voor de overgang naar een circulaire economie. Bedrijven moeten samenwerken met andere partijen in de waardeketen om kringlopen van materialen te sluiten en duurzaamheid te bevorderen. Hij wijst op de beperkingen van de huidige wet- en regelgeving, die vaak verouderd zijn en niet aansluiten bij de doelen van een circulaire economie. Hij pleit voor nieuwe fiscale systemen die grondstoffenverbruik en vervuiling belasten in plaats van arbeid​.

Jan Jonker over de noodzaak van politieke keuzes

Tijdens het interview benadrukt Jonker dat duurzaamheid niet alleen een kwestie van technologische innovatie is, maar vooral een politieke keuze. Hij verwijst naar voorbeelden zoals de belastingvoordelen voor de fossiele industrie die moeten worden afgebouwd ten gunste van duurzame energie-investeringen. Jonker ziet het als zijn plicht om dit verhaal te blijven vertellen en beleidsmakers te betrekken bij de noodzakelijke veranderingen​.

Jan Jonker als spreker boeken

Het boeken van Jan Jonker als spreker biedt een unieke kans om te leren van zijn diepgaande kennis en ervaring in duurzaamheid en circulaire economie. Zijn presentaties zijn zowel inspirerend als praktisch, en bieden waardevolle inzichten die direct toepasbaar zijn in verschillende sectoren. Boek vandaag nog Jan voor uw evenement en verrijk uw programma met zijn visie en inspirerende verhalen!